Vi har ledige timer for koronavaksine

Personer over 65 år, gravide, og personer i risikogrupper, er anbefalt å ta ny oppfriskningsdose av vaksine mot Covid-19 i høst.
Eldre mann får vaksine

Vinterens koronabølge er i gang og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at enkelte grupper tar en ny oppfriskningsdose av vaksine mot Covid-19.

Disse gruppene er anbefalt ny dose fordi de har høyere risiko for å få alvorlig sykdom når de blir smittet av Covid-19.

  • Aldersgruppen 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide 

Hvis du er i en av disse gruppene, kan du bestille time for vaksinering i helseboka.

Bestille time

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er grunnlag for å anbefale vaksine til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Det er nå mange som er smittet av luftveisinfeksjoner. For de aller fleste er det ikke nødvendig å ta en koronatest. Unntaket er personer som er i risikogrupper og kan ha behov for behandling.

Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er like uansett om det skyldes korona, influensa eller forkjølelse:

  • Du bør holde deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.
  • Du trenger ikke teste deg for koronavirus, men du bør bli hjemme til formen er god.
  • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit, da kan du gå på jobb og skole som normalt.
  • For å minske risikoen for å smitte andre bør du ha god hånd- og hostehygiene.
  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Vaksine mot influensa og pneumokokk

Influensasesongen er også i gang og det er forventet en økning i smitte de neste ukene. Personer over 65 år og de som er i risikogrupper er anbefalt å ta vaksine mot influensa. Ta kontakt med fastlegen din.

Les mer om influensavaksine på helsenorge.

Personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er i tillegg anbefalt å ta pneumokokkvaksine. Ta kontakt med fastlegen din.

Les mer om pneumokokkvaksine på FHIs nettside

Sist endret: 13.11.2023