Du kan foreslå navn til den nye flerbrukshallen på Finstad

Nordre Follo kommune inviterer innbyggere, lag, foreninger og andre interesserte til å delta i prosessen med å finne navn til ny flerbrukshall på Finstad.
flerbrukshall Finstad illustrasjon

Flerbrukshallen skal dekke kroppsøvingsbehovet for Finstad skole og Magasinparken ungdomsskole.

Politikerne i utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal bestemme hva det nye navnet blir.  

Før det nye navnet blir bestemt ønsker vi innspill fra kommunens innbyggere, lag, foreninger og øvrige interesserte.  

Hvis du har forslag til hva det nye navnet kan være, kan du sende det inn her.

I YRPRI kan du legge inn forslag til navn eller stemme på forslagene som er lagt inn. Du kan gi en tommel opp på navneforslag du liker.  

Fristen for å komme med innspill er 1. november 2023

Hva er et godt navn?

Et navn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Navnet er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted.

Når nye navn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Navn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal foreslå nytt navn:

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
  • Det bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
  • Det bør passe på stedet.
  • Navnene i området bør være varierte.
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  • Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer.

Sist endret: 02.10.2023