Nå kan du bli med i ungdomsrådet

Er du mellom 13 og 19 år og bor i Nordre Follo? Og har du lyst til å være med å påvirke utviklingen av kommunen?
Ungdommer som sitter på en ramp

I ungdomsrådet kan du være med og sikre at unges stemme blir hørt av kommunens politikere og andre beslutningstakere. 

Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsrådets oppgave er å være de unges stemme i saker som berører dem. De møtes tre–fire ganger i halvåret og gir råd og innspill i saker de ønsker å engasjere seg i.

Ungdomsrådet kan selv ta initiativ til å jobbe med egne saker de brenner for.

Kommunestyret velger ungdomsrådets nye medlemmer ut ifra valgkomiteens forslag. Ungdomsrådet skal bestå av 13 ordinære medlemmer og 5 varamedlemmer.

Medlemmene velges for to år og representerer alle ungdommer i kommunen.

Rådet skal representere et mangfold, blant annet når det gjelder alder, kjønn, erfaring, interesser og hvor i kommunen man bor.

Meld deg på ungdomsrådskonferansen – fristen er 10. oktober

Bortsett fra et antall plasser som er delt ut til elevrådene, er det førstemann til mølla.

Ungdomsrådkonferansen er 18. oktober.

Her møter du andre ungdommer fra kommunen, blir kjent med ungdomsrådet og hvorfor og hvordan ungdom kan engasjere seg og være med og påvirke. Det blir workshop og det blir pizza.

Hvis du ønsker å være med i ungdomsrådet etter konferansen, fyller du ut en enkel søknad. En valgkomité går igjennom søknadene og lager et forslag basert på retningslinjene.

Meld deg på

Har du spørsmål?

Send en e-post til: ungdomsradet@nordrefollo.kommune.no

Her får du svar fra barne- og ungdomskonsulentene som jobber tett med rådet.

Følg ungdomsrådet på Instagram for mer informasjon

Sist endret: 29.09.2023