Hvordan skal Skeidarbygget endres?

Forslaget er å bygge det ut, slik at det blir plass til kontorer nær Ski stasjon og større arealer til næring/butikker. Hva mener du? Send innspill innen 2. september.

Tomta med Skeidarbygget ligger her. Foto: Nordre Follo kommune

Om planen

Formålet med planen er å tilrettelegge for et mer moderne nærings- og kontorbygg på tomta i Nordbyveien 2 i Ski.

I dag står det et næringsbygg (Skeidar og Kiwi) på tomta.

Planen åpner for at fasaden mot nord skal utvides og fornyes. Det skal også tilrettelegges for næring langs Nordbyveien. Dette er i samsvar med områdeplanen for Ski sentrum.

I tillegg skal bygget utvides mot vest. Her vil det bli næring på bakkeplan og kontorer.

Se kart over tomta:

Kartutsnitt av Skeidartomta i Nordbyveien 2

Les mer om prosessen rundt planforslaget for Nordbyveien 2

Nordre Follo kommune vedtok 18. juni å legge reguleringsplanforslag for Nordbyveien 2 ut på høring.

Send inn innspill til planforslaget

Du kan gi innspill til planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute på høring finner du på arealplaner.no under Planbehandlinger.

For å gi dine innspill, kan du fylle inn skjemaet:

Send inn innspill 

Frist: 02. september 2024

Har du spørsmål?

Send e-post til saksbehandler Emma Andreasson på emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du vil vite mer om planarbeidet.

Sist endret: 21.06.2024