Hvordan skal vi regulere elevenes mobilbruk i skoletiden?

Og hvordan skal vi sørge for et godt skoledemokrati? Du kan si din mening om vårt forslag til ny lokal forskrift om skoleregler.

Hva er bakgrunnen for forslaget?

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som gjelder fra skoleåret 2024/25.

Loven pålegger kommunene å fastsette lokal forskrift om skoleregler. For å sikre grundig behandling av saken, sender vi forskriftsforslaget på høring. 

Det foreslåtte høringsutkastet reflekterer i hovedsak den forskriften om ordensregler vi allerede har.

Skal gjøre regler tydeligere

Endringene er gjort etter den nye opplæringsloven, og for å gjøre regler og sanksjoner tydeligere.

Skal regulere mobilbruk i skoletiden

De største endringene er knyttet til Utdanningsdirektoratets anbefalinger om regulering av mobiltelefoner og smartklokker.

Nytt punkt om elevstyrt skoledemokrati

Det er i tillegg et nytt punkt om skoledemokrati. Det er tatt inn at reglene også gjelder digitalt.  

Forslag til ny lokal forskrift om skoleregler

Gjeldende ordensreglement

Her finner du dokumentene i saken fra møtet i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur 4. juni 2024

Du kan si din mening

Fristen for innspill er fredag 20. september:

Gi dine innspill til forslaget om ny forskrift for skoleregler

Har du spørsmål om forslaget?

Da kan du ta kontakt med skolefaglig rådgiver Kristin Hovde Høidal på e-post:

Kristin Hovde Høidal

Sist endret: 26.06.2024