Hva mener du om planen for ny lysløype over Buåsen?

Forslaget er å lage en helårsløype med lyktestolper som strekker seg fra Stallerud til Kloppa. Frist for å gi innspill er 9. september.
Kart med lysløype over Buåsen

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en ny lysløype mellom Stallerud og Kloppa.

Lysløypa vil binde sammen flere godt utbygde lysløyper, og vil gi mange innbyggere et fint helårstilbud.

Se hele planforslaget for lysløype over Buåsen (pdf)

Les mer om prosessen rundt planforslaget for lysløypa over Buåsen

Nordre Follo kommune vedtok den 18. juni 2024 å legge forslaget til reguleringsplan for lysløype over Buåsen ut på høring.

Gi innspill til planforslaget

Du kan si hva du mener om planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute på høring finner du på arealplaner.no under Planbehandlinger.

Send inn innspill 

Frist: 09. september 2024

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Anne Tøgard på e-post anne.togard@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 26.06.2024