Bør størrelsen på området for elgjakt bli større?

Forslaget er også å oppdatere deler av forskriftens navn fra Viken til Akershus. Hva mener du?
Elg med horn i skogen om høsten

Illustrasjonsfoto: Unsplash

Kommunen vedtok en lokal forskrift i 2021. Den fastsetter et minsteareal for jakt til henholdsvis 2000 dekar for elg og 300 dekar for rådyr.  

Nå foreslår vi å endre forskriften om adgang til jakt etter elg og rådyr, slik at vi tilpasser forskriften til de siste års forvaltningspraksis og utvikling av bestanden. 

Forslaget er å øke minstearealet for elgjakt fra 2000 dekar til 2400 dekar i hele kommunen.  

For rådyr er forslaget å øke minstearealet i skogsområder innenfor Markagrensa fra 300 dekar til 400 dekar, og redusere minstearealet til 250 dekar i resten av kommunen.

Forskriften vil samtidig oppdatere tittelen til forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Nordre Follo kommune, Akershus.

Se dokumenter til saken

Har du innspill?

Hvis du har innspill til forslaget, kan du bruke dette skjemaet:

Send inn dine innspill

Frist: 30. juni 2024.

Hvis du sender e-post, merk innspillet ditt med referansenummer 23/08317 og send det til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller til

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Vi vil sammenfatte innspillene, gjøre en vurdering av disse og deretter eventuelt endre forskriften.

Sist endret: 06.05.2024