Gi dine innspill til endring av forskrift for skoletilhørighet

Høringsfristen er 30. april 2024.
Høring illustrasjonsbilde i grønt og kommuneikoner

Illustrasjon: Nordre Follo kommune

Bakgrunn

I forbindelse med kommunens økonomi- og handlingsplan for 2024-2027 ble det politisk vedtatt at et av omstillingstiltakene i Nordre Follo kommune for neste periode, er å avvikle muligheten for å få innvilget søknad om skoleplass i annen kommune for spesielle skoletilbud tilpasset talenter.

Denne muligheten er regulert i kommunens forskrift om skoletilhørighet.

Endringsforslaget sendes med dette ut på høring, jamfør politisk vedtak i utvalg for oppvekst, idrett og kultur 05.03.2024.  

Forslag til endring i forskriften

Nordre Follo kommune fremsetter med dette følgende forslag om endring i forskrift for skoletilhørighet:

Kriteriet om at det kan innvilges skoleplass i en annen kommune for spesielle skoletilbud tilpasset talenter fjernes fra § 4 i forskrift om skoletilhørighet:

Frist for å sende inn høringssvar er 30. april 2024.

Send innspill her

Har du spørsmål om dette, kan du ta kontakt med Sylvi Sundberg, skolefaglig rådgiver på e-post sylviirennilsen.sundberg@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 19.03.2024