Gi dine innspill til ny SFO-forskrift

Forskriften erstatter dagens vedtekter for SFO, og er bygget opp med en noe endret rekkefølge på paragrafene. Fristen er 21. april 2024.
Høring illustrasjonsbilde i grønt og kommuneikoner

Foto: Nordre Follo kommune

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov, der kommunene pålegges å fastsette lokal forskrift for kommunal skolefritidsordning.

Utvalg for Oppvekst, idrett og kultur vedtok i sitt møte 5.mars 2024 at forslag til forskrift for kommunal skolefritidsordning skal sendes på høring.

For at alle interesserte kan få gi sine innspill, blir forslaget om ny forskrift om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Nordre Follo kommune også sendt på høring til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på alle kommunens barneskoler, og til Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU).

Forslag til forskrift

Forskriften erstatter dagens vedtekter for SFO, og er bygget opp med en noe endret rekkefølge på paragrafene.

Denne endringen er gjort for å sikre at forskriftens struktur oppfyller de formelle kravene som stilles til forskrifter, og at den skal være tydelig og lett å lese.

Vedlagt er de gjeldende vedtektene og forslag til ny forskrift.  

Fristen er 21. april 2024.

Dette for å rekke ny politisk behandling og gjennomføring av nødvendige endringer før saken legges fram til endelig politisk behandling.  

Send inn dine innspill her

Har du spørsmål knyttet til dette, kan du ta kontakt med

Una Larsen Øverland, spesialrådgiver
på e-post una.larsenoverland@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 08.03.2024