Beredskapsøvelse ved Ski stasjon mandag

Bane NOR gjennomfører en beredskapsøvelse i området Ski stasjon vest og ved Kvakestad mandag 27. januar 2020. Øvelsen omfatter røyk fra røykmaskiner. Nødetatene deltar i øvelsen.

Hensikten med beredskapsøvelsen, som vil pågå fra kl. 09.00 til ca. kl. 12.00, er å teste og styrke Bane NOR/Follobanens beredskap. Denne gangen blir det særlig lagt vekt på å sjekke håndteringen av eventuelle uønskede hendelser i høyspentanlegg, og samspillet mellom nødetater, berørte entreprenører og skadeledelsen i Bane NOR. Øvelsen er en del av Follobane-prosjektets rutinemessige beredskapsaktiviteter med nødetatene.

Røyk fra røykmaskiner

Beredskapsøvelsen omfatter røyk fra røykmaskiner, varsling, evakuering og redning fra tekniske bygg. Øvelsesområdet ligger tett på Ski stasjon (vest) og det vil mellom Ski og Kvakestad være mye trafikk med blålys og sirener i tilknytning til øvelsen. Dette vil kunne påvirke avviklingen av den ordinære trafikken i området i den perioden øvelsen pågår.  

Togtrafikken påvirkes ikke

Togtrafikken i området påvirkes ikke av øvelsen. Røykutviklingen og aktiviteten vil bli synlig fra riksveien, fra områdene i nærheten, og for passasjerer som passerer med tog til/fra Oslo/Ski. Røyken er ikke skadelig og forsvinner i løpet av kort tid.   Denne informasjonen om Bane NORs beredskapsøvelse i området Ski/Kvakestad er sendt til går ut naboer, institusjoner, transportselskap, media og andre berørte parter.

Kontakt for mer informasjon

Kommunikasjon/samfunnskontakt Trond I. Hovland tlf 477 94 866, og beredskapsleder Geir Holmenes tlf. 476 82 554.

Sist endret: 10.05.2020