Budsjettseminar for folkevalgte

Onsdag 26. februar ble det holdt seminar for folkevalgte for å forberede revisjon av Strategi- og handlingsplan 2020-2023.

Medlemmer i kommunestyret og politiske utvalg, politiske medlemmer i eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser, og varamedlemmer i kommunestyret, ble alle invitert til budsjettseminar. Møtet var også åpent for publikum. 

Formålet med seminaret var å forberede revisjon av Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Det skal også være en samling 11. mars.

Innholdet på seminaret var:

  • Økonomiske utviklingstrender
  • Befolkningsanalyser
  • Behovsanalyser
  • Budsjettstrategisk styring 

Presentasjoner fra budsjettseminaret

Her finner du presentasjoner fra budsjettseminaret

Sist endret: 10.05.2020