Bussrute 522 på Finstad i Ski legges om midlertidig på grunn av veiarbeider

Fra mandag 3. februar til og med torsdag 6. februar blir bussrute 522 om Villenga midlertidig lagt om til gammel rute fordi kommunen skal reparere veien.

Kommunen har i samarbeid med Ruter nylig lagt til rette for bussrute om Villenga. Det siste laget med asfalt planlegger vi å legge våren 2020, siden det ikke går å legge asfalt i vanlig, norsk vintertemperatur.

Veien skadet på grunn av mild vinter
Asfaltlaget som allerede ligger på veien, ble lagt i fjor høst med forventninger om en kald vinter. Den fuktige og milde vinteren vi nå har, gjør dessverre at det nye veiunderlaget sklir ut og sprekker. Kommunen gjennomførte en befaring med entreprenør mandag 27. januar for å vurdere skadene.

Dette må gjøres
For å reparere asfalten må vi grave opp asfalten fra bommen mot svingen, legge en bedre overbygning og asfaltere på nytt. Vi skal også utvide veien en meter på yttersiden av svingen, slik at bussene får mer plass å svinge på. Vi retter samtidig opp og asfalterer gang- og sykkelveien fra Finstad hageby til busstoppet, og forlenger kantsteinlinja litt for å merke gangveien bedre. Entreprenøren skal etter planen utføre dette fra mandag 3. februar til torsdag 6. februar.

Bussen går gammel rute imens
Bussen kjører midlertidig den gamle ruta gjennom Gamleveien og Monsrudveien fra og med mandag 3. februar til og med torsdag 6. februar. Fra fredag 7. februar blir busstoppet på Villenga etter planen åpnet igjen. Bussene vil da kjøre på fresemasser fremover, til vi kan legge det siste asfaltlaget.
Så fort temperaturen tillater det, vil vi stenge traseen kortvarig for å legge det siste asfaltlaget. Kommunen vil da samordne med Ruter igjen for en ny midlertidig omlegging av bussruta, og informere i forkant her på kommunens hjemmeside.
Skulle det bli forandringer i planene, vil vi gi beskjed om det her på kommunens nettside.

Lurer du på noe om dette?
Ta kontakt med prosjektleder Sergio Cercano i Nordre Follo kommune
Telefon 90 80 33 58
Epost sergio.cercano@nordrefollo.kommune.no.

Pressehenvendelser:
Nina Larsen Tveten, avdelingsleder plan- og prosjektavdelingen, vei og park i Nordre Follo kommune
Telefon 97 19 50 59
Epost nina.larsentveten@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 10.05.2020