Saksbehandlingen blir noe forsinket i en periode på plan, bygg og geodata

Vi må dessverre melde om forsinkelser i saksbehandlingen etter at vi har blitt Nordre Follo kommune. Vi håper å ta inn forsinkelsene innen påsken.

Arkivene med pågående byggesaker både i Ski og Oppegård måtte avsluttes i desember. Det vil ta noe lenger tid å behandle saker i en periode fremover fordi alle nye og pågående saker må inn i nytt system.
Vi har begynt å digitalisere arkivene på byggesak og geodata, slik at disse skal bli lett tilgjengelig for dere. Vi har også innført et nytt saksbehandlingssystem som på sikt skal hjelpe oss til bedre kvalitet og raskere saksbehandling.

Virksomhetene plan, bygg og geodata finner du i Ski
Fra og med mandag 20. januar finner du plan (byutvikling og arealplanlegging), byggesak og geodata og oppmåling i Nordre Follo kommune i Ski. Kontoret på Kolbotn har flyttet til Ski sentrum.

Venter du på svar fra oss, eller lurer du på noe?
Søknader og henvendelser fra desember og januar legges inn fortløpende og fordeles til saksbehandler. Du vil derfor få tilbakemelding så raskt det lar seg gjøre. Vi takker for tålmodigheten og beklager eventuelle ulemper forsinkelsene medfører for deg.

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30 – 15.00 er en byggesaksbehandler tilgjengelig på telefon 47 63 83 10.
Du kan også oppsøke oss via innbyggertorget i Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8, i samme tidsrom.  

Du har tilgang til din saksbehandler via epost som før, så sant du har en pågående sak. For generelle henvendelser kan du sende epost til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 10.05.2020