Organisasjonsstruktur i Nordre Follo

Rådmann har endret antall staber fra tre som var opprinnelig foreslått, til to. Nordre Follo kommune vil ha to staber: Digitalisering og innovasjon og Økonomi og organisasjon.

Stabene har ansvar for helhetlig styring og utvikling, i tillegg til støtte og rådgivning til tjenestene.

Rådmannen mener endringen vil bidra til å lage slagkraftige områder som skal spesialisere seg på å jobbe på tvers i organisasjonen og utvikle kompetanse for samhandling.

Roy Johansen fortsetter som kommunalsjef for området Digitalisering og innovasjon. Ellen Wibe blir kommunalsjef for Økonomi og organisasjon. Hun var tidligere kommunalsjef for Eiendom og bydrift. Virksomheten Byggeprosjekter flyttes fra Eiendom og bydrift til Økonomi og organisasjon.

- Vi går inn i en periode med høy endringstakt og intensivt utviklingsarbeid. Ellen har lang erfaring og kompetanse fra prosess- og omstillingsarbeid. I tillegg har hun kommunal driftserfaring og kjenner godt til hvor mulighetene, potensialet og behovet for god samhandling mellom staber og virksomheter ligger. Hun har i tillegg god innsikt i kommunens investeringsportefølje, sier Gro Herheim, rådmann i Nordre Follo kommune.

Liv Karin Sørli er konstituert som kommunalsjef for Eiendom og bydrift med virkning fra 1. januar 2020. Sørli kommer fra stillingen som virksomhetsleder for Eiendom i Oppegård kommune. 

Enkelte oppgaver blir flyttet

I arbeidet med å justere organiseringen av stabene er det tatt utgangspunkt i de eksisterende fagenhetene slik de var tidligere. Ut fra dette er det vurdert hvilke miljøer som bør samles under felles ledelse, men også lokalisering og arbeidsform vurderes, for å skape sterke komplementære miljøer.

Vi har også sett at det er behov for å etablere enkelte nye enheter i tillegg til de eksisterende, for å styrke noen av kommunens satsningsområder.

Sist endret: 10.05.2020