Folkevalgtsamling 17.-18. januar

Denne uken samler de folkevalgte i Nordre Follo seg for å lære ting de trenger å vite for å kunne utøve sin rolle som folkevalgt i den nye kommunen på best mulig måte.

Folkevalgtsamlingen vil foregå i kommunestyresalen i gamle Oppegård rådhus.

Programmet er følgende:

Fredag 17. januar

Det serveres lunsj fra kl. 11.30.

12.30 Velkommen ved ordfører Hanne Opdan
Introduksjon ved rådmann Gro Herheim
KS – prosessledelse, litt om KS ved Gudrun Grindaker og Inger-Lise Skartlien
13.00 Din rolle som folkevalgt
14.30 Folkevalgte organer, delegering og saksbehandling, politisk kultur
Tillit, etikk, omdømme. Habilitet.
15.30 Samspillet med administrasjonen
16.00 Matbit
17.00 Samspillet med administrasjonen forts.
17.30 Organisering av oppgaveløsningen
18.15 Interkommunale selskaper og egenkontroll
19.00 Slutt

Lørdag 18. januar

09.00 Flyttekabal og lokalisering av tjenester
09.20 Ny kommunelov ved fagsjef for juridisk avdeling Anne Heidi Wold
10.20 Arbeidsgiverrollen og PSU sin rolle
12.30 Lunsj
13.30 Digitalisering og innovasjon
Nye arbeidsformer
14.30 Åpen post
15.00 Slutt

Det blir pauser underveis i programmet.

Sist endret: 10.05.2020