Forsinket faktura for tjenester innenfor helse og mestring – ny frist!

Fakturaen for tjenester i januar og februar kommer i disse dager, og ny betalingsfrist er 30. mai.

Forsinkelsene gjelder fakturaer for tjenester som praktisk bistand, dagtilbud, trygghetsalarm, leie/utkjøring/henting av hjelpemidler, korttidsopphold og betaling for opphold på institusjon. 

Vi beklager forsinkelsen og jobber med å få løst dette innen kort tid.

Når kommer fakturaene?

Vi jobber for at faktura for

• januar og februar kommer med forfall 30. mai – ny frist
• mars og april kommer med forfall 20. juni
• mai og juni kommer med forfall 20. juli

Hold av pengene selv om fakturaen blir forsinket

Vi forstår at det kan være uheldig å få flere fakturaer rett etter hverandre. Det kan være lurt å sette av faste beløp på en egen konto, slik at du har pengene når fakturaen kommer.

Har du avtalegiro?

Det er viktig at du sjekker beløpsgrensen hvis du har Avtalegiro. Automatisk trekk på kontoen kan bli avvist på grunn av beløpets størrelse.

Du må selv ta kontakt med banken din for å endre beløpsgrensen. Hvis beløpsgrensen er for lav, blir fakturaen sendt på annen måte.

Har du spørsmål?

Send oss helst en e-post:

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no

Hvis du ikke har mulighet til å sende e-post, kan du ringe vedtakskontorets vakttelefon på telefon 90 54 82 63.

Trenger du utsettelse?

Ta kontakt med innfordringsavdelingen så tidlig som mulig hvis du har problemer med å betale, slik at vi sammen med deg kan komme frem til en nedbetalingsavtale eller utsatt betalingsfrist.

Send e-post til:

innfordring@nordrefollo.kommune.no

Så fort kommunen har fått løst de tekniske utfordringene rundt faktureringen, vil fakturaer fra kommunen komme som normalt fremover.

Vi beklager igjen ulempene med forsinkelsen.

Sist endret: 11.05.2020