Velkommen til Frivillighetsforum

Lag og foreninger inviteres til åpent møte på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, torsdag 16. januar klokken 16.30–19.30 for å bli kjent i ny kommune.

Kveldens program er

  • Kl. 16.30 Matservering og registrering
  • Kl. 17.00 Velkommen ved ordfører Hanne Opdan
  • Kl. 17.15 Inspirasjonsinnlegg ved Ida ida Madele Moe. "Hva motiverer unge voksne til å melde seg inn i samfunnsrettede frivillige organisasjoner"
  • Kl. 17.45 Benstrekk
  • Kl. 18.00 Informasjon om Nordre Follo kommune
  • Kl. 18.20 Dialog i grupper
  • Kl. 19.20 Oppsummering
  • Kl. 19.30 Vel hjem!

Påmelding

Meld deg på innen 14. januar til  Heidi Berentsen  eller Anne Berit Hogstad 

Sted: Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34.

Sist endret: 10.05.2020