God badevannskvalitet i Tussetjern

Prøver av vannet i Tussetjern tatt 7. september viser at det er trygt å bade i Tussetjern igjen.

3. juli ble det oppdaget et oljeutslipp i Tussetjern, og det var en periode frarådet å bade der.

Kommunen har fulgt nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking, kildeoppsporing og befaringer. 

Kommuneoverlegen konkluderer med at det er trygt å bade i Tussetjern fra 7. september.

Sist endret: 10.09.2020