Holdt informasjonsmøte på Sofiemyr skole

Kommunen inviterte foreldrene for å informere om arbeidet med skolebygget og inneklima.

Det har vært mye fokus på tilstanden på Sofiemyr skole knyttet til helse, sikkerhet og miljø. En nylig oppstartet foreldreaksjon ønsker en midlertidig paviljongskole fra skolestart 2020 fordi de mener inneklimaet på skolen ikke er godt nok.

Sofiemyr skole er vedtatt revet, men byggingen av en ny barneskole er avhengig av at Fram ungdomsskole først står ferdig, fordi ny barneskole skal bygges på tomta til den nåværende ungdomsskolen. Etter at kommunestyret besluttet å sette alle investeringsprosjekter på vent fram til det foreligger en samlet behovsplan for hele Nordre Follo kommune, er tidspunkt for byggestart ikke avklart.

Selv om skolen er vedtatt revet, skal det være et forsvarlig inneklima og drift på skolen så lenge den er i bruk.

Kommunen inviterte til et åpent møte for alle foresatte mandag 10. februar for å informere om arbeidet som gjøres, og tidligere er gjort, med inneklima på skolen, hvem skolen samarbeider med og hva som er tenkt videre.

Kommunalsjef for oppvekst, Sten Tore Svennes, virksomhetsleder byggdrift, Hogne Haug, rektor Kjetil Myklebust og Ingeborg Bjorvand Engh fra kommunens samarbeidspartner Mycoteam deltok.

Mellom 100 og 150 foreldre deltok på møtet, som ble holdt på Sofiemyr skole.

Sist endret: 10.05.2020