Spørreundersøkelse: Hva vil du bruke innbyggertorget til?

– Vi ønsker medvirkning fra våre innbyggere og har derfor laget en spørreundersøkelse om innbyggertorg, forteller ordfører Hanne Opdan.
På innbyggertorget

Ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans Martin Enger ønsker å skape en møteplass for innspill og bidrag fra innbyggere, foreninger og næringsliv. Innbyggertorget skal også være et sted hvor mennesker møter mennesker.

Spørreundersøkelsen vil gi oss nyttige innspill på hva du som innbygger ønsker deg av et innbyggertorg.  

Møte innbyggere på ulike arenaer 

– Selv om mye av informasjonen finnes på nett, så skal innbyggertorget være mye mer enn et sted for å skaffe seg informasjon, sier varaordfører Hans Martin Enger.

Vi ønsker å møte innbyggerne på ulike arenaer, og et innbyggertorg bør være et godt sted for innbyggermedvirkning. 

Spørreundersøkelsen 

Vi har noen tanker om hva et innbyggertorg skal inneholde, men vi ønsker dine innspill. 

Gi dine innspill her 

Sist endret: 10.05.2020