Informasjon om faktura for kommunale avgifter

De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og du har rent vann. Årets andre faktura for kommunale avgifter er nå sendt ut, og har betalingsfrist 20. juni. Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen.

Kommunen sender ut faktura for vann, avløp, renovasjon, feiing og slam fire ganger hvert år. Faktura sendes til registrert hjemmelshaver av eiendommen.

Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Her ser du oversikt over priser og gebyrer.

Hvis du har fått en regning på vann- og avløpsabonnement med et beløp du mener ikke kan stemme, sjekk dine eiendomsopplysninger og kontakt oss via denne siden.

Sist endret: 05.06.2020