Informasjon om faktura for vann, avløp og renovasjon for 1. kvartal 2020

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om faktura for vann, avløp og renovasjon.

Kommunen sender i disse dager ut årets første faktura for kommunale eiendomsgebyrer: vann og/eller avløp, renovasjon, feiing og slam (VARFS).

Alle abonnenter av tjenester som inngår i VARFS i Nordre Follo kommune får denne fakturaen. Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen.

Beløpet på faktura for første termin inneholder både årsoppgjøret for 2019, og 1. termin for 2020 (januar-mars). Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming dersom du har eget avløpsanlegg. 

Kommunen sender ut faktura for disse tjenestene fire ganger hvert år.
Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Her ser du oversikt over priser og gebyrer.

Hvis grunnlaget for beregning av avgiftene er feil, les mer og kontakt oss via denne siden.

Sist endret: 09.03.2020