Informasjon om trygghetsalarmer

Innbyggere med behov for trygghetsalarm med inntekt under 2 G, som tilsvarer rett i underkant av 200 000 kroner, får dekket trygghetsalarm i Nordre Follo kommune.

For innbyggere med høyere årlig inntekt, innføres det fra 2020 betaling for trygghetsalarmer, avhengig av inntekt.

Oppegård og Ski kommuner har hatt ulik praksis for betaling for trygghetsalarmer. Siden 2017 har trygghetsalarmer vært gratis for innbyggerne i Ski kommune, mens det i Oppegård har kostet 70–670 kroner i måneden, avhengig av inntekten.

Beklager feil informasjon

- Fordi vi ble Nordre Follo fra 1. januar, var vi nødt til å sende ut informasjon om dette til innbyggere i tidligere Ski kommune, som har trygghetsalarm. Vi beklager at det sto i brevet at alle må betale. Det er ikke riktig. Trygghetsalarm vil være gratis for alle med inntekt under 2 G, som per i dag er 199.716 kroner, sier kommunalsjef for helse og mestring i Nordre Follo, Marit Rød Kronborg.

Vil få nytt brev

- Vi vil sende ut et nytt brev til de som har fått feil informasjon i løpet av uke 2 i januar 2020. Innbyggere dette gjelder trenger ikke å gjøre noe selv før de får beskjed. Ingen vil faktureres for alarmer før vi har fått klarhet i dette. Jeg beklager at dette har skapt uro for brukere av en så viktig tjeneste, sier Kronborg.

Ulik praksis blir lik i Nordre Follo

Nordre Follo kommune tilbyr en trygghetspakke som inneholder forskjellige typer alarmer og sensorer. Behov og løsninger blir vurdert og tilpasset individuelt. Den vanligste alarmen er en trygghetsalarm som er montert hjemme.

Sist endret: 10.05.2020