Invitasjon til arbeidsverksted om Oppegård lokalsenter

I forbindelse med oppstart av planarbeid for Oppegård lokalsenter inviterer kommunen til arbeidsverksted på Oppegård grendehus mandag 9. mars kl. 18.00-20.00.

Nordre Follo kommune jobber med en områderegulering for Oppegård lokalsenter. For å kunne lage en god plan ønsker vi å invitere beboere, lag og foreninger til et arbeidsverksted.

Vi ønsker å få bedre kunnskap om nærmiljøet, hva som fungerer bra, hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på, og om det er noe man savner i området.

Agenda:

  • Velkommen ved Anne-Beth Skrede, leder av utvalget for areal, klima og byggesak
  • Kort om områdereguleringsplanen og arbeidet framover
  • Kartlegging av området - arbeidsgrupper
  • Oppsummering
  • Vel hjem!

Det er fint om du sender oss en påmelding på e-post til Ane.Tingstad.Grav@nordrefollo.kommune.no, men du må gjerne komme selv om du ikke har meldt deg på.

Planprogrammet for områdeplanen ble vedtatt i formannskapet 6. februar 2020.

Du kan lese planprogrammet her.

Her finner du de politiske sakspapirene.

Sted og tidspunkt for arbeidsverkstedet: Mandag 9. mars kl. 18.00-20.00 på Oppegård grendehus, Sætreskogveien 13.
Kontaktperson: Ane Tingstad Grav, tlf. 92 01 21 68.

Sist endret: 10.05.2020