Legevakt på Ski sykehus

Nordre Follo ønsker velkommen til legevakt på Ski sykehus og gjør det i samarbeid med de andre Follo-kommunene!

Nyttig samarbeid

Samarbeidet innebærer at innbyggerne fra Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås har legevakt i samme lokaler på Ski sykehus fra 1.1.2020.

Bakgrunnen for samarbeidet er at tilbudet ved Follo LMS IKS skal erstattes med en ny, samlet legevakt i samarbeid med Nordre Follo. Beslutning om dette ble tatt i desember. Dette er godt tatt imot av de ansatte ved begge legevaktene og det ble raskt invitert til samarbeid og felles drift.

Et bedre faglig tilbud

- Hensynet til de ansatte og ønsket om å gi et bedre faglig tilbud til innbyggerne har vært motivasjonen for å samarbeide om dette viktige tilbudet til innbyggerne i Follo, sier kommunalsjef Marit Janne Rød Kronborg. Kapasiteten ved legevakten og på vakttelefonen bedres ved denne løsningen.

Ring 116 117

Alle som trenger legevakt skal ringe legevaktnummeret 116 117.

Kontaktperson

Marit Janne Rød Kronborg
Kommunalsjef helse og mestring
Nordre Follo kommune
Telefon 92 02 07 38

Sist endret: 10.05.2020