Like veinavn og nødetater

60 veinavn vil være like eller nesten like i Nordre Follo inntil saken er behandlet politisk. Oppgi tidligere kommune i tillegg til veinavn i kontakt med nødetater. Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for å finne frem.

Inntil saken er politisk behandlet vil 60 veinavn i kommunen være like eller nesten like i Nordre Follo kommune. Innbyggere oppfordres derfor til å oppgi tidligere kommune i tillegg til veinavn i kontakt med nødetatene.

Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for på finne frem. Likevel oppfordres også innbyggere til å oppgi tidligere kommune i kontakt med nødetater som ambulanse, politi og brannvesen. Dette gjelder også viltvakta.

Sak om nye veinavn i Nordre Follo kommune skulle behandles politisk i 2019, men ble utsatt. Saken skal behandles politisk på nyåret.

Disse veinavnene er like i Nordre Follo kommune

Balders vei - Greverudveien - Røsslyngveien - Bakkeveien - Hareveien - Rådyrveien - Bekkeliveien - Holteveien- Sagveien - Bjerkeveien - Jotunveien - Skogveien - Dalskleiva - Kirkeveien- Solveien - Dalsveien - Noråsveien/ Nordåsveien- Sætreveien- Damveien - Orreveien - Tårnveien - Einerveien - Ospelia - Tømmerveien - Elgfaret - Parkveien - Vestliveien - Fjellveien - Rugdeveien- Åsenveien

Pixabay

Sist endret: 10.05.2020