Minnested på Jan Baalsruds plass

På Jan Baalsrud plass i Kolbotn sentrum skal vi etablere et minnested som skal inneholde bautaen fra Taraldrud gård, minneplatene fra rådhuset i Oppegård og en byste av Jan Baalsrud.

Dagens beplantning er fjernet og rabatten mellom trappene er tømt for jord. Anlegget skal stå klart på vårparten og i mellomtiden vil området se litt trist og uferdig ut. Vi ber om forståelse for dette.

Bakgrunn for arbeidet

I forbindelse med etableringen av nytt beredskapssenter for politiet på Taraldrud, ble en bauta til minne for «gutta på skauen» tatt ned, men med et ønske om å finne et nytt sted for bautaen. Vi hadde også behov for å finne et nytt sted for minneplatene for falne i krig, som i dag står plassert ved rådhuset i Oppegård.

I samarbeid med lokale interessegrupper kom det frem et ønske om å samle krigsminner i Oppegård kommune på Jan Baalsruds plass. Her ønsker vi å skape et møtested for ettertanke, en grønn lunge i sentrum som er et naturlig sted å samles ved høytider.

Relatert

Snublesteiner på Jan Baalsruds plass  

Sist endret: 10.05.2020