Møte i formannskapet torsdag 6. februar

Nye veinavn i Nordre Follo, behov for tilleggsbevilgning til Kolbotn skole og flerbrukshall og omorganisering av barnehagedrift på Bøleråsen er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Møtet i formannskapet finner sted i Auduns sal i Nordre Follo rådhus i Ski.

Dag: Torsdag 6. februar

Tid: Klokken 18.00

Møtet er åpent for publikum.

Komplett liste over saker formannskapet skal behandle finner du i politisk møtekalender. Der finner du også sakspapirene.

Formannskapet

Formannskapet er valgt av kommunestyret og består av 13 representanter.
 
Hovedoppgaven til formannskapet er å forberede større saker, før de behandles i kommunestyret. I visse saker har kommunestyret delegert myndigheten til å fatte vedtak til formannskapet. 

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret består av 47 representanter og ble valgt gjennom kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019.

12. februar er det møte i kommunestyret i kommunestyresalen i det tidligere rådhuset på Kolbotn. 

Les mer om de ulike politiske organene

Sist endret: 10.05.2020