Nye vedtekter for barnehage og SFO

Kommunestyret gjorde flere vedtak i sitt møte 12. februar, blant annet om bygging av Kolbotn skole, legevakt, Bøleråsen barnehage og nye vedtekter.

Møteprotokollen fra kommunestyremøtet viser hvilke vedtak som ble gjort (pdf)

Her finner du alle sakspapirene fra kommunestyremøtet.

Kolbotn skole bygges som planlagt

Kommunestyret vedtok at rehabiliteringen og utbyggingen av Kolbotn skole skal gå som planlagt. De ga en tilleggsbevilgning på 88 millioner kroner, som finansieres med opptak av lån.

Kommunestyret vedtok også at skolekretsgrensene kan endres, slik at skolens kapasitet utnyttes mest mulig hensiktsmessig.

Bakgrunnen for saken er at kommunestyret i tidligere Oppegård kommune i 2017 vedtok at Kolbotn skole skulle rehabiliteres og utvides. Høsten 2018 vedtok kommunestyret at Kolbotn skole skulle rehabiliteres og utvides fra en 2,5 parallell skole til en 4 parallell skole og de bevilget 444 millioner kroner.

Prosjektet har nå behov for tilleggsbevilgning. Utover høsten 2019 oppstod det situasjoner med uforutsette utgifter, herunder i forbindelse med igangsatt arbeid to vernede bygg fra 1922. Den 5. desember mottok rådmannen en rapport som pekte på økte kostnader på de to vernede bygningene.

Nye vedtekter for barnehage

Etter sammenslåingen må det vedtas nye vedtekter som gjelder for hele Nordre Follo kommune. Vedtektene har vært ute på høring før de nå ble vedtatt i kommunestyret. De nye vedtektene gjelder fra 1. mars 2020.

I de nye vedtektene står det blant annet:

 • Åpningstid er kl. 07.15 - 17.00.
 • Barnehagene er stengt to uker i sommerferien, uke 28 og 29.
 • Barnehagene er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • Det er fem planleggingsdager i løpet av året.
 • Alle barn skal ha tre uker sammenhengende ferie.
 • Når flere barn i samme husholdning går i barnehage i kommunen får man søskenmoderasjon:
  • Betaling for eldste barn 100 %
  • For barn nummer to 70 %
  • For barn nummer tre og flere 50 %

Les vedtektene i sin helhet (pdf)

Nye vedtekter for SFO

Etter sammenslåingen må det vedtas nye vedtekter som gjelder for hele Nordre Follo kommune. Vedtektene har vært ute på høring før de nå ble vedtatt i kommunestyret. De nye vedtektene gjelder fra 1. juli 2020.

I vedtektene står det blant annet:

 • Åpningstid: 07.15 – 17.00
 • Stengt i uke 27-30
 • Stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag
 • Det er fem planleggingsdager i løpet av året.
 • Elevene kan ha SFO-plass 5, 4, 3 eller 2 dager pr uke.

Les vedtektene i sin helhet (pdf)

Stenger ikke Bøleråsen barnehage

Kommunestyret vedtok i desember 2019 i Strategi- og handlingsplan 2020-2023, at en innsparing i barnehagebudsjettet skulle skje ved å redusere antall barnehager i Bøleråsen-området fra fire til tre.

Rådmannen foreslo at Bøleråsen barnehage skulle stenges fra 1. august 2020 og at barn og ansatte overføres til de andre barnehagene på Bøleråsen.

Kommunestyret støttet imidlertid ikke dette forslaget. De vedtok at behovet for barnehager i Bøleråsen-området skal vurderes på nytt når det lages behovsplan for barnehager i Nordre Follo kommune.

Samarbeid om legevakt

Nordre Follo kommune skal være vertskommune for Follo Medisinske senter, som er en legevakt i samarbeid med flere kommuner.

Kommunestyret vedtok at det skal etableres et samarbeid om dag- og døgnlegevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser mellom kommunene Ås, Frogn, Enebakk og Nordre Follo.

Sist endret: 10.05.2020