Dette blir nye veinavn i Nordre Follo

Alle veier i en kommune må ha ulike navn, først og fremst for å sikre at brann, politi og ambulanser finner fram til rett adresse. Kommunestyret har nå vedtatt nye veinavn.

Prosessen med å endre navn startet i juni 2018 og etter flere forslag og endringer, har kommunestyret nå fattet endelig vedtak om endring av veinavn.

13 veier i tidligere Oppegård kommune og 15 veier i tidligere Ski kommune endrer navn. I tillegg er det én vei i tidligere Oppegård og én vei i tidligere Ski der veien blir omadressert til en tilstøtende vei.

Her er oversikt over alle veiene som endrer navn

Eksisterende veinavn
(Oppegård kommune)

Nytt veinavn Nordre Follo
Balders vei Fjellsvingen
Bjerkeveien Bjerkebakken
Dalskleiva Kleiva
Dalsveien Radka Toneffs vei
Einerveien Einebærsvingen
Orreveien Carl Nords vei
Ospelia Tyrilia
Parkveien Myraparkveien
Rugdeveien Dugnadsveien
Skogveien Skogkanten
Tømmerveien Tømmerfaret
Tårnveien Vanntårnveien
Eksisterende veinavn (Ski kommune) Nytt veinavn
Nordre Follo
Bakkeveien Ingvill Raaums vei
Bekkeliveien Blåveisbekken
Damveien Damfaret
Elgfaret Gaupefaret
Fjellveien Klara Solheims vei
Greverudveien Bjørnstadveien
Hareveien Stjerneveien
Jotunveien Slorakroken
Noråsveien Hilda Langhus` vei
Røsslyngveien Finstadskogen
Sagveien Sagtomta
Sætreveien Eplehagen
Vestliveien Vestlisvingen
Solveien Solsvingen

Følgende veinavn legges ut på høring av skrivemåten i to måneder

Eksisterende veinavn
(Oppegård kommune)
Nytt veinavn
Nordre Follo
Kirkeveien Kirkebakken
Eksisterende veinavn
(Ski kommune)
Nytt veinavn
Nordre Follo
Holteveien Holtegrenda

Hva må du som innbygger gjøre?

Kommunen sender melding om adresseendringene slik at posten og folkeregisteret vil få beskjed. Du som beboer trenger ikke å gjøre dette. Meldingen vil også automatisk gå til de offentlige registre som er koblet til folkeregisteret.

Hvis du bor i en vei som har endret navn må du huske på å varsle dine kontakter om ny adresse, det kan være bedrifter du har et kundeforhold til, tannlege, lege, aviser, magasiner og annet man abonnerer på og venner og kjente.

Noen husstander vil få nytt adressenummer og de må da selv sette opp nye husnummerskilt.

Alle som blir direkte berørt av navneendringene vil få et brev fra kommunen, disse blir sendt ut fredag 14. februar. Det er tre ukers klagefrist på kommunestyrets vedtak. Når klagefristen er utløpt vil ny adresse bli ført inn i matrikkelen, gitt at det ikke er noen klage som må behandles.

Hvis det ikke blir noen klagesak, vil de nye veinavnene vil trolig kunne tas i bruk 9.-10. mars 2020.

Sist endret: 10.05.2020