Nye veinavn vedtas i 2020

18. desember 2018 bestemte fellesnemnda for Nordre Follo kommune hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Våren 2019 kunne innbyggerne i Oppegård og Ski sende inn forslag til nye veinavn, med utvidet frist til 15. august 2019. Innbyggerne viste stort engasjement og vi fikk mange forslag. Etter det har navnene vært ute på høring om skrivemåten med frist 27. november 2019.

Disse navnene er vedtatt sendt på høring:

Veinavn i Oppegård (gammelt og nytt)

Balders vei - Fjellsvingen
Bjerkeveien - Bjerkebakken
Dalskleiva - Nils Russeltveds vei
Dalsveien - Radka Toneffs vei
Einerveien - Einebærsvingen
Kirkeveien - Haslebakken
Orreveien - Carl Nords vei
Ospelia- Tyrilia
Parkveien - Myraparkveien
Rugdeveien - Dugnadsveien
Skogveien - Øvre Rikeåsveien
Tømmerveien - Tømmerfaret
Tårnveien - Vanntårnveien
Åsenveien - Omadresseres til Kringsjåveien

Veinavn i Ski (gammelt og nytt)

Bakkeveien - Ingvill Raaums vei
Bekkeliveien - Blåveisbekken
Damveien - Damfaret
Elgfaret - Gaupefaret
Fjellveien - Klara Solheims vei
Greverudveien - Bjørnstadveien
Hareveien - Stjerneveien
Holteveien - Raveien
Jotunveien - Slorakroken
Noråsveien - Hilda Langhus’ vei
Røsslyngveien - Finstadskogen
Rådyrveien - Omadresseres til Halmstadveien
Sagveien - Oddeveien
Solveien - Eikelia
Sætreveien - Eplehagen
Vestliveien - Vestlisvingen

Videre saksgang

Kommunestyret i Nordre Follo skal vedta de nye veinavnene på nyåret i 2020. Etter dette vil adresseendringen for berørte gjennomføres.

Bakgrunn

I Oppegård og Ski er det flere enn 550 veinavn i bruk i dag. Noen av dem finnes i begge kommuner, og etter sammenslåingen må alle veier ha unike navn. Dette er viktig for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy.

Administrasjonen i Oppegård og Ski kommune har sammen med historielagene vurdert navneforslagene som har kommet inn til hver enkelt vei.

Sist endret: 10.05.2020