Nyttig informasjon ved overgangen til én kommune

Les om Nordre Follos kontaktinformasjon, faktura- og kontonummer, vedtekter og annen informasjon.

Kontaktinformasjon Nordre Follo kommune:  

Nordre Follo rådhus 
Idrettsveien 8, 1400 Ski 
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefonnummer: 02178 
Åpningstid sentralbord og resepsjon: 8.30 – 15.00  
Epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no  
Bankkontonummer: 1506 23 73404 
Organisasjonsnummer: 922 092 648  
Kommunenummer: 3020  
Vakttelefon vann og avløp: 909 81 763  

Nye KID-nummer  

Alle fakturaer får nye KID-nummer fra og med januar 2020.  
Hvis du ikke har eFaktura- eller Avtalegiro-avtale, må du huske å endre bankkontonummer og oppdatere KID-nummer når du betaler til kommunen.  

Har du eFaktura- eller Avtalegiro-avtale med Ski eller Oppegård?  

Hvis avtalene er inngått før 1. august 2019, blir de automatisk flyttet over til Nordre Follo kommune. Hvis avtalene er inngått etter 1. august 2019, må du sannsynligvis inngå nye avtaler.  
Pass på at beløpsgrensen på Avtalegiro tar høyde for nye satser fra 1. januar 2020. Du blir ikke trukket mer enn du skal selv om du øker beløpsgrensen.  

Har du ikke nettbank eller andre digitale løsninger?  

Den nye fakturablanketten vil ikke ha girodel til brevgiro. Ta kontakt med banken din, så kan de hjelpe deg med å opprette Avtalegiro. Du kan fortsatt få belastningsoppgaven i posten.   

Faktura for husleie, SFO og barnehage  

Fakturaer som normalt kommer i desember, men som gjelder betaling for tjenester i januar, blir fakturert først i januar 2020. Det er fordi Nordre Follo kommune er avsender.  
Det betyr at det kommer to fakturaer relativt raskt etter hverandre i år: Én betaling for januar og én betaling for februar.  

Innrapportering av pass og stell av barn  

Januar 2019 er allerede innrapportert. Derfor blir innrapportering for pass og stell av barn for 2019 en måned mindre på skattemeldingen for 2019. 

Vedtak 

Hvis du har vedtak om en kommunal tjeneste, som for eksempel hjemmetjeneste, så gjelder dette vedtaket også etter 1.1.2020. Du vil få et nytt vedtak fra Nordre Follo kommune i løpet av året, men fram til da gjelder vedtaket fra din tidligere kommune, enten Ski eller Oppegård.   

Vedtekter 

Kommunen har mange tjenester og virksomheter som har vedtekter for sin virksomhet. Når vi blir én kommune må vi ha like vedtekter for hele kommunen. Det er ikke laget nye vedtekter for alle virksomheter ennå, det vil skje fortløpende i løpet av de neste månedene. Du kan derfor oppleve at det er noen ulike regler for virksomheter, hvis de tidligere lå i hver sin kommune. Dette er bare midlertidig fram til nye vedtekter for Nordre Follo kommune er på plass.  

Kommunestyremøter 

Datoer for møter i kommunestyret er 12. februar, 25. mars, 13. mai, 17. juni. Møtene er åpne for publikum.  
 

Formannskapsmøter 

Datoer for møter i formannskapet er 6. februar, 19. mars, 7. mai og 11. juni. Møtene er åpne for publikum. 

Visste du at dere kan gifte dere i rådhuset?  

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, kan gifte seg i kommunen vår. Vi tilbyr vielse i Nordre Follo rådhus i Ski og i tidligere Oppegård rådhus på Kolbotn.  Vi kan også komme andre steder i kommunen hvis dere ønsker det.  
 

Tandbergløkka blir del av Nordre Follo  

Området Tandbergløkka med rundt 160-170 innbyggere lå tidligere i Ås kommune, men er nå en del av Nordre Follo kommune. Kommunegrensen ble justert etter et vedtak hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Skolestart 2020 

Velkomstbrev til neste års førsteklassinger blir sendt ut i perioden 16. desember - 10. januar. Alle skolebarn er tildelt skoleplass ut fra sin folkeregistrerte adresse. Det har ikke vært endring i skolekretsgrensene. Dersom du ikke har mottatt velkomstbrev innen 15. januar, ta kontakt med ditt barns nærskole. 

Like veinavn og nødetater

60 veinavn vil være like eller nesten like i Nordre Follo inntil saken er behandlet politisk. Oppgi derfor tidligere kommune i tillegg til veinavn i kontakt med nødetater. Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for å finne frem. Dette gjelder også viltvakta. 
 
Følg gjerne Nordre Follo kommune på Facebook, Instagram og Twitter.  

Sist endret: 10.05.2020