Slik jobber vi med inneklima ved Sofiemyr skole

Her kan du lese hva vi gjør for sikre et forsvarlig inneklima ved Sofiemyr skole og hva miljørettet helsevern mener om situasjonen ved skolen.

Det har vært stort fokus på utfordringer med inneklima ved Sofiemyr skole den siste tiden. I lokalmedia og sosiale medier kan vi lese om bekymrede foreldre, som har markert seg med fakkeltog og stilt spørsmål til kommunestyret om inneklima og helsekonsekvenser.

«Skoler på vent»

Sofiemyr skole er en av flere skoler i Nordre Follo – og i Norge - som er såkalte «skoler på vent». Dette er skoler som er vedtatt revet. Disse skolene er i en spesielt sårbar fase. De skal ikke ha lang levetid og vedlikeholdes deretter. Samtidig er det like strenge krav til helse, miljø og sikkerhet i gamle som i nye bygg.

- Kravene til inneklima er like strenge for alle kommunale bygg, enten det er et gammelt eller nytt bygg. Det krever naturligvis mer jobb for å sikre dette i gamle bygg, hvor det stadig oppstår både forutsette og uforutsette hendelser, sier virksomhetsleder for byggdrift, Hogne Haug.

Gammelt og utfordrende skolebygg

Mandag 10. februar deltok han på et informasjonsmøte for foreldre ved skolen. Kommunalsjef for oppvekst Sten Tore Svennes inviterte foreldre til møtet sammen med representanter fra byggdrift og skolens ledelse. Det var viktig for kommunen å vise hvordan vi jobber med bygget, hvilke tiltak som er gjort – og hvordan det jobbes videre, for å sikre et forsvarlig inneklima for elever og ansatte.

Les saken: Holdt informasjonsmøte ved Sofiemyr skole

- Det er ingen tvil om at skolen er gammel og at vi har utfordringer med bygget. Det er vi alle enige om, sa Hogne Haug på møtet. Jeg ber dere likevel være trygge på at vi gjør det vi kan for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolen og jobber systematisk med de utfordringene vi har med bygget, sa Haug.

Grundige bygningstekniske undersøkelser

Etter at det har blitt påvist muggsopp i prøver har det blitt gjennomført grundige bygningstekniske undersøkelser for å avdekke eventuelle kilder til muggsopp i bygningsmassen og satt i gang tiltak for å hindre muggsoppsporer i innemiljøet.

Undersøkelser avdekket at krypkjellere er en kilde til muggsopp på Sofiemyr Skole. Det ble derfor blant annet installert undertrykksventilasjon i alle krypkjellere for å hindre at muggsoppsporer trenger inn i bygningsmassen og videre inn i innemiljøet, og for å redusere fuktpåvirkning i krypkjellere.


Tiltak for å bedre ventilasjon og inneklima

Det er også satt i gang en rekke andre tiltak for å bedre ventilasjon og inneklima. Prøver som ble tatt etter gjennomførte tiltak viste en klar bedring i forekomster av muggsoppsporer i innemiljøet, men senere prøver har vist muggsoppsporer i to klasserom og to kontorer.

Disse stedene er blitt ytterligere undersøkt for å finne mulige årsaker – og utbedringer er gjennomført. Flere prøver skal tas og disse vil også bli utvidet til å omfatte alle klasserom og oppholdsrom.

Det gjøres nå en omfattende kartlegging av ventilasjonsanleggenes effekt i alle klasserom og oppholdsrom for å sikre og dokumentere at innemiljøet tilfredsstiller Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima.

Samarbeider med landets ledende eksperter

Kommunen samarbeider med ekstern fagekspertise på fukt- og biologiske bygningsskader. Vi har tett kontakt med ledende fagmiljøer på inneklima og bygg, som Norges Astma og allergiforbund (NAAF) og SINTEF byggforsk. Vi benytter også alle tiltak som anbefales i forskningsprosjektet «Skoler på vent», som er et samarbeid mellom NAAF og SINTEF.


Dette mener miljørettet helsevern

Helsemyndigheten miljørettet helsevern er et uavhengig tilsyn som godkjenner og fører tilsyn med skolenes ivaretakelse av «barnas arbeidsmiljø». Helsemyndigheten skal basere sin virksomhet på helserisiko, og kan ikke ta hensyn til faktorer som kommunens økonomiske situasjon.

De mener at funnene av muggsopp på Sofiemyr skole mest sannsynlig ikke er en helserisiko for elevene flest i de klasserom som er i bruk. Det er likevel ikke mulig å garantere at det ikke kan utgjøre en helserisiko for spesielt sårbare elever.

Miljørettet helsevern ser ikke grunn til å kreve endringer av kommunen nå, men har bedt om dokumentasjon på luftprøver i alle rom og at det gjennomføres brukerundersøkelser.


Vil følge skolen tett

Miljørettet helsevern kan ikke stenge skolen uten at det foreligger akutt helsefare for elevene, men kan trekke godkjennelsen av skolen dersom de opplever at det ikke foreligger god nok dokumentasjon på at Folkehelseinstituttets norm for inneklima er tilfredsstilt.

- Vi vil følge skolen tett, og har bedt om dokumentasjon på luftprøver i alle rom og at det gjennomføres brukerundersøkelser, skriver miljørettet helsevern i sitt svar til foreldre ved Sofiemyr skole, som ble stilt i kommunestyret 12. februar.

Du kan lese spørsmålene og svarene her:

Møteprotokoll fra kommunestyret 12. februar 2020

Sist endret: 10.05.2020