Søk om tilskudd

Du kan nå søke om midler fra Stiftelsen DAM og Sparebankstiftelsen.

Stiftelsen DAM

Du kan nå søke om midler fra programmet Helse. Målet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 

  • Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Les mer om ordningen på nettsiden til Stiftelsen DAM 

Sparebankstiftelsen

Nå kan du søke om midler til ordningen «arena for tilhørighet». Tiltaket må være et samarbeid mellom minst tre lokale organisasjoner på Østlandet, hvorav én må være et bibliotek eller en skole. Målet med ordningen "Arenaer for tilhørighet" er at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet.

  • Søknadsfristen er 29. mars 2020.

Les mer om ordningen på nettsiden til Sparebankstiftelsen

Trenger du hjelp til å kontaktee bibliotek eller skole, kontakt frivilligkoordinator 

 

Sist endret: 10.05.2020