Spyler vannledningsnettet på Siggerud i uke 38

Du som bor på Siggerud kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når kommunen spyler ledningsnettet der i uke 38.

Spylingen vil foregå i uke 38 i tidsrommet kl. 08.30-15.00 på Siggerud. Skulle du oppleve misfarget vann i krana i denne perioden, la vannet renne til det klarner.

Sist endret: 16.09.2020