Statsbygg ser på Berghagan som mulig sted for nytt fengsel

En tomt på Berghagan i Nordre Follo kommune er én av tre alternativer som vurderes. Ordfører Hanne Opdan reagerer på at kommunens folkevalgte og innbyggere ikke er invitert inn i en åpen prosess i avklaringsfasen.

Fredag 14. februar ble ordføreren gjennom et telefonmøte med Statsbygg informert om at Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utrede hvor et nytt Oslo fengsel skal bygges, og at Berghagan er én av tre alternative tomter.  

Vurderer tre tomter

Oslo fengsel på Grønland sentralt i Oslo, skal legges ned. Hovedalternativet til nytt fengsel er Bredtvet i Oslo, der Bredtveit kvinnefengsel ligger i dag. Politikere i både Oslo kommune og regjeringen ønsker at Oslo fengsel skal ligge i Oslo og har uttrykt ønske om å legge fengselet til Bredtvet.

Statsbygg har fra høsten 2019 utredet mulige tomter for nytt fengsel. De startet med 180 mulige alternativer og har nå redusert det til tre, én av disse er en tomt på Berghagan i Nordre Follo kommune.

Statsbygg skal levere en rapport til Justis- og beredskapsdepartementet i mars. Departementet skal så kvalitetssikre rapporten før saken behandles i regjeringen.  

Kritisk til prosessen

Ordfører Hanne Opdan reagerer på at Statsbygg ikke har involvert kommunens folkevalgte i denne prosessen.  

- Det er vi som har ansvaret for å ivareta lokale interesser og belyse interessekonflikter. Det er de lokale folkevalgte som skal fatte vedtak i plansaker i vår kommune.

- Jeg setter pris på at vi nå får noe informasjon fra Statsbygg, men jeg stiller meg kritisk til prosessen. I Nordre Follo er vi opptatt av å ha åpne prosesser og involvere innbyggere og berørte.  

Sendt brev til departementet

Administrasjonen i Nordre Follo kommune har ved flere anledninger bedt Statsbygg om å invitere ordfører til et møte, uten at det har skjedd.

- Jeg har nå sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg ber om åpenhet i prosessen og reell mulighet for lokal involvering og påvirkning før behandling i regjeringen.

- Vi ønsker statlige arbeidsplasser til kommunen og er innstilt på å bidra til en åpen vurdering av om det kan være egnede tomter i kommunen, sier Opdan.

Sist endret: 10.05.2020