Status for detaljregulering av Skolekvartalet i Ski sentrum

Den politiske førstegangsbehandlingen av detaljreguleringen av Skolekvartalet er ferdig. Kommunen skal i samråd med utbygger utarbeide nytt plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan før forslaget blir lagt ut på høring.

Skolekvartalet i Ski sentrum skal bygges ut med boliger, barnehage og park.

Detaljregulering av Skolekvartalet ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal, klima og byggesak 4. februar 2020. Vedtaket innebar store endringer av plankartet og bestemmelsene i saken.

Plass til barnehage og park

Vedtaket sikrer blant annet at feltet får plass til en barnehage. I forslaget blir skolegården forbeholdt elevene i skolens åpningstid, og blir regulert til dette formålet. I forslaget reguleres det inn en offentlig park lengst sør-vest i feltet, som blant annet sikrer at en hul eik og skålgrop på stedet blir ivaretatt.

I vedtaket ligger det også inne en bestilling på en teknisk kostnadsvurdering av hva det vil koste å flytte bygningen som huser fritidsklubben Kjeller`n helt eller delvis inn i parken.

Hele vedtaket kan du lese i saksprotokollen:

Saksprotokoll detaljregulering Skolekvartalet
Tilleggsutredning til saksfremlegg Skolekvartalet

Hva skjer videre?

Kommunen skal i samråd med forslagsstiller utarbeide nytt plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan, før forslaget blir lagt ut på høring.

Arbeidet med de nye dokumentene er i gang, og skal etter planen være ferdig i løpet av våren. Når de nye dokumentene blir lagt ut på høring, får alle mulighet til å sende inn innspill til planen.

Her ser du en skisse av den vedtatte løsningen:

Lurer du på hvilke reguleringsplaner som gjelder for din eiendom?
Se kart og reguleringsplaner.

Sist endret: 10.05.2020