Taxiholdeplasser i Ski sentrum flyttes midlertidig

Bane NOR melder at taxiholdeplassene i Ski sentrum blir flyttet til bussholdeplassene langs Ski storsenter i en uke fra onsdag 29. januar på grunn av anleggsarbeid like ved Ski stasjon.

De samme bussholdeplassene blir brukt av buss for tog når det er aktuelt. Skulle den situasjonen oppstå i stengningsperioden, vil taxiene vike plassen for buss for tog.
Løsningen er avklart med Ski Taxi, Ruter, Vy og Ski Storsenter og vil bli godt skiltet.

Korttidsparkeringen ved Narvesen blir også stengt i samme periode.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 10.05.2020