Tilskuddsordninger

Fristen for søke tilskudd til kultur-, idretts- og nærmiljøtiltak er utsatt.

Tilskuddsordningene i tidligere Ski og Oppegård kommuner er foreløpig ikke samordnet. Søknadsfristen for tilskudd i 2020 er derfor utsatt.  

Retningslinjer for tilskuddsordninger skal politisk behandles i løpet av våren og vi publiserer nye søknadsfrister når retningslinjene er vedtatt. 

Sist endret: 26.02.2020