Tiltak iverksatt etter branntilløp på Hellerasten skole

De siste ukene har det vært to hendelser som kunne ført til brann på Hellerasten skole. Kommunen har iverksatt tiltak.

Hendelsene har vært i det elektriske anlegget. Utbedringer er i gang med utbedring av anlegget og skifte av ledninger. Foreldre er informert.

Sist endret: 10.05.2020