Bilder til turkart

Vi ønsker bilder fra innbyggerne til et digitalt turkart.

Alle husstander i Nordre Follo kommune har fått det nye turkartet i posten, og kommunen har fått mange gode tilbakemeldinger på kartet.   

Digitalt kart 

Nå samarbeider kommunen og friluftsorganisasjoner om å lage et digitalt turkart for kommunen. I den forbindelse ønsker vi at turgåere sender inn bilder fra den flotte og varierte marka vår, nærmere bestemt fra alle områder som er markert med symboler på papirkartet, de 88 turmålene, fiskevann, kanovann, badeplasser, P-plasser, varmestuer mm.  

Send inn bilder 

Send inn bilder via linken nedenfor. Er du heldig, blir ditt bilde plukket ut til å bli med på det digitale kartet.

Send inn bilder

 

Sist endret: 10.05.2020