Varsel fra Bane NOR om støyende arbeider i Ski i høst

I høst skal Bane NORs entreprenør OHL utføre arbeid som vil medføre støy. Planlagt oppstart er mandag 14. september. Arbeidet er forventet ferdig i midten av november, men dette avhenger av grunnforholdene.

Nye Ski stasjon vest er nå åpnet for publikum. I høst fortsetter byggingen av østsiden av den nye stasjonen. Arbeidstid er mandag-fredag 7-21 og lørdager 7-18. Næringene i UNI-bygget og andre næringer/naboer like i nærheten vil kunne oppleve noe støy i perioder.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Kontaktinformasjon

Vennligst ta kontakt med Bane NOR på follobanen@banenor.no dersom du har noen spørsmål.
Etter klokken 16: Nabovakttelefon 459 75 212. Bemannet fram til kl. 22 på hverdager, og mellom kl. 11 og 16 i helgene.

Sist endret: 14.09.2020