Vil du bli meddommer?

Meddommere velges av kommunestyret hvert fjerde år. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

Kommunen ønsker flere kandidater til meddommervervene til tingretten og lagmannsretten. Hvis du har lyst til å være meddommer, kan du sende en søknad via linken nedenfor. 

Sist endret: 10.05.2020