Vinterstolpejakta

Vinterstolpejakta er et tilbud til deg som ønsker å fortsette å sykle utover vinteren og gjerne vil ha et mål for turen. Stolpene er plassert fra grensen til Oslo i nord til Ski sentrum i sør.

Stolpejakta startet 20. desember og stolpene står ute til 20. mars 2020.

Denne stolpejakta er beregnet for sykkel, siden det er stor avstand mellom stolpene. Men du kan også ta turer til fots, hvis du ønsker det. Det er 26 stolper i vinterstolpejakta. Stolpene er plassert langs gang- og sykkelveier, unntaksvis ved boligveier med liten trafikk.

Bli kjent i kommunen

I Nordre Follo kommune er vi opptatt av å legge til rette for økt fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Vi har fine turløyper og mange sykkelveier.

Stolpejakta har så langt vært en sommeraktivitet, men nå kan du også samle stolper i vinterhalvåret! I stolpejakta blir du kjent i lokalmiljøet ditt og andre steder i Nordre Follo på en morsom måte, samtidig som du får god mosjon.

Og ikke minst- stolpejakta er gratis og for alle!

Stolpene

En stolpe er en ca. én meter høy trestolpe med rød topp. Den er merket med samme nummer som du finner på kartet. I tillegg er det merket med en bokstavkode som du må notere deg for å vise at du har besøkt stolpen. Hvis du har en smarttelefon, kan du bruke denne til å lese QR-koden som du også finner på stolpen. Stolpene vil stå ute til 20. mars.

Kartene klare 

Kartene finner du på www.stolpejakta.no. Du kan laste ned en App for å finne mer detaljerte kart.

Du kan også hente kartbrosjyren på bibliotekene i Kolben, Ski og Ås, I tillegg er kartene lagt ut på innbyggertorgene på Kolbotn og i Ski og i noen sportsbutikker.

På kartet finner du nummererte lilla punkter og sirkler. Disse markerer en stolpe som er plassert midt i punktet eller sirkelen.

Registrering

Du kan registrere stolper på to måter: Noter bokstavkodene som står på stolpen og registrer den på Stolpejaktas nettside. Bruk mobil-appen (se ovenfor) til å scanne og registrere QR-kodene som står på stolpene. Mobil-appen kan også brukes til å registrere bokstavkoder.

Registreringen holder åpent til 1. april. Vi håper vi flest mulig vil registrere sine stolpefunn så vi kan se hvor mange som deltar.

Kontakt

Stolpejaktas nettside og app tilhører Nordre Follo Orientering (NFO). Vinterstolpejakta er et samarbeid mellom Nordre Follo kommune og NFO.

For henvendelse om opplegget kan du kontakte oss på e-post til Stoplejakta. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om stolper som er blitt borte, ros og ris!

Premiering

For hver stolpe du registrerer får du et gir deltageren et lodd som er med i trekningen av premier når sesongen er slutt 20. mars. Vi premierer også de som har tatt alle stolpene.

God stolpejakt - og vintersykkeltur!

Sist endret: 10.05.2020