Spørsmål om tertialrapport, LDIP og mål- og rammesak

I juni skal formannskapet og kommunestyret behandle 1. tertialrapport 2021 og mål- og rammesak for 2022. 

Se sakspapirene her. 

Folkevalgte har sendt inn spørsmål om dette til administrasjonen.

Spørsmål og svar publiseres fortløpende på nett