Års- og tertialsrapporter

Kort fortalt

  • Årsberetningen beskriver om kommunens og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd.
  • Tertialrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.