Lokale forskrifter

Kort fortalt

Forskrifter for Nordre Follo registrert i Lovdata. 

Forskrifter som gjelder for Nordre Follo kommune