Planstrategi

Kort fortalt

  • Kommunestyret vedtar en kommunal planstrategi minst en gang i valgperioden, og senest ett år etter konstituering. 
  • I planstrategien skal kommunen ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om den skal videreføres uten endringer.

Planstrategi for 2020-2023

Planstrategi for 2020–2023 ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 15. april 2020. Strategien drøfter utviklingstrekk som grunnlag for å prioritere planoppgaver i perioden.