Offentlige rapporter

Kort fortalt

  • Her finner du rapporter fra kommunen.

Mangfold og likestilling i Nordre Follo kommune – status 2021

Nordre Follo kommune skal, i tråd med Diskrimineringsloven, rapportere på status og tiltak for kommunens mangfolds- og likestillingsarbeid. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en egen statusrapport, som en utfylling til kommunens rapportering i årsberetningen.