Rutiner

Flagging

Det flagges på alle kommunens flaggstenger 1. mai, 8. mai og 17. mai.

På øvrige norske flaggdager flagges det ved Nordre Follo rådhus, i Rådhusparken ved tidligere Oppegård rådhus samt ved Jan Baalsruds plass i Kolbotn sentrum.

På valgdagene flagges det ved alle bygg som brukes som stemmelokale og foran rådhuset. 

Ved besøk fra våre vennskapskommuner eller annet utenlandsk besøk flagges det foran rådhuset, eller ved det bygget som får besøk.

Vi flagger med eget flagg foran rådhuset i forbindelse med samefolkets dag, 6. februar og med eget regnbueflagg i forbindelse med Pride-festival.

Øvrig flagging blir gjort i samråd med ordfører eller rådmann.

Rutiner for flagging