Økonomi- og handlingsplan

Kort fortalt

Forslag til økonomi- og handlingsplan for 2023-2026 ble lagt fram 28. oktober 2022. 

Kommunestyret behandler og vedtar endelig ØHP 14. desember. 

Økonomi- og handlingsplan 2023–2026

Kommunedirektøren la frem forslaget til økonomi- og handlingsplan for 2023-2026 28. oktober. 

Forslag til økonomi- og handlingsplan 2023-2026

Kommunestyret behandler og vedtar endelig ØHP 14. desember 2022. 

Økonomi- og handlingsplan 2022–2025

Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 ble vedtatt av kommunestyret 15. desember 2021.

Les økonomi- og handlingsplanen her.  

Strategi og handlingsplan 2021–2024

Strategi og handlingsplan for 2021–2024 ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2020. 

Strategi og handlingsplan for 2021–2024

Strategi og handlingsplan 2020–2023

Strategi og handlingsplan for 2020–2023 ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 12. desember 2019.

Strategi og handlingsplan for Nordre Follo 2020–2023

Andre relevante dokumenter 

Økonomianalyse av Nordre Follo kommune